درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
Balık
حلزون صدف دار
Kabuklu deniz hayvanı
بم
Levrek
ماهی آزاد
Somon
خرچنگ دریایی
Istakoz
خرچنگ
Yengeç
صدف دو کپه ای
Midye
صدف
İstiridye
ماهی کاد
Morina balığı
گوشت صدف
Deniztarağı
میگو
Karides
ماهی تن
Ton balığı
ماهی قزل آلا
Alabalık
تنها
Dilbalığı
کوسه ماهی
Köpekbalığı