درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Sana bir içki ısmarlayabilir miyim?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Giriş ücretli mi?
آبجو، لطفا
Bir bira lütfen
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Bir kadeh kırmızı şarap istiyorum
چه نوع از آبجو؟
Ne tür bira?
شراب سفید
Beyaz şarap
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Bir içki içmem lazım
آیا می خواهید برقصید؟
Dans etmek ister misin?
بله، میخواهم برقصم
Evet, dans etmek isterim
من نمی خواهم برقصم
Dans etmek istemiyorum
من نگران هستم
Endişeliyim
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Babamı bulamıyorum
من گم شده ام
Kayboldum
لطفا برای من صبرکنید
Lütfen beni bekle
من به پلیس نیاز دارم
Polisi bulmam lazım