درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
Sokak
تقاطع
Kavşak
تابلوی راهنمایی
Trafik işareti
گوشه
Köşe
چراغ راهنمایی
Trafik lambası
عابر پیاده
Yaya
خیابان
Bulvar
پیاده رو
Kaldırım
سرویس های بهداشتی
Tuvaletler
حمام
Banyo