درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
Şehirde
پایتخت
Başkent
اداره پست
Postane
بازار
Pazar
نانوایی
Fırın
کتابفروشی
Kitabevi
داروخانه
Eczane
پارک
Park
رستوران
Restoran
سینما
Sinema
بار
Bar
بانک
Banka
بیمارستان
Hastane
کلیسا
Kilise