درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Bak
گوش کنید
Dinle
مراقب باشید
Dikkat et
آتش
Yangın
از اینجا بیرون بروید
Buradan çık
کمک
Yardım
به من کمک کنید
Bana yardım et
عجله
Acele et
ایست
Dur
پلیس
Polis
این یک اورژانس است
Bu bir acil durum