درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
Omuz
قفسه سینه
Göğüs
پشت
Sırt
شکم
Mide
دور کمر
Bel
نیم تنه
Gövde
بازو
Kol
آرنج
Dirsek
ساعد
Ön kol
مچ دست
Bilek
دست
El
انگشت
Parmak
شست
Başparmak
ناخن
Tırnak