درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
Yılın ayları
ژانویه
Ocak
فوریه
Şubat
مارس
Mart
آوریل
Nisan
مه
Mayıs
ژوئن
Haziran
جولای
Temmuz
اوت
Ağustos
سپتامبر
Eylül
اکتبر
Ekim
نوامبر
Kasım
دسامبر
Aralık