درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Üvey anne
ناپدری
Üvey baba
ناخواهری
Üvey kız kardeş
نابرادری
Üvey erkek kardeş
پدر شوهر/پدرزن
Kayınpeder
مادر شوهر/مادر زن
Kayınvalide
برادر شوهر/برادر زن
Kayınbirader
خواهر شوهر/خواهر زن
Görümce
او چه کسی است؟
O kim?
آیا این مادر شما است ؟
Bu senin annen mi?
پدر شما چه کسی است؟
Baban kim?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Akraba mısınız?
چند ساله هستید؟
Kaç yaşındasın?
خواهر شما چند ساله است؟
Kardeşin kaç yaşında?