درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 8 شروع: برای مثال

واژگان

برای
İçin
اگر
Eğer
از وقتی که
Çünkü
هر چند
Her ne kadar
مال ما
Bizim
میان
Arasında
شاید
Belki
بر
Üzerinde
مثلاً
Örneğin