درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
Ne zaman?
کجا؟
Nerede?
کدام یک؟
Hangi?
چه کسی؟
Kim?
مال چه کسی؟
Kimin?
چرا؟
Neden?
چیست؟
Ne?
چگونه؟
Nasıl?
چه مدت؟
Ne kadar zaman?
چقدر؟
Ne kadar?
آیا دارید؟
Sende var mı?
به چه کسی؟
Kime?
با چه؟
Neyle?