فارسی روسی درس 108 واژگان

روسی :: درس 108. کامپیوتر: شرایط ایمیل

loading

واژگان :: روسی فارسی

Выравнивание текста
بسته بندی کردن کلمه
Киберпространство
فضای مجازی
Адрес электронной почты
آدرس پست الکترونیکی
Адресная книга
کتاب آدرس
Получатель
گیرنده
Спам
هرزنامه (اسپم)
Ответить всем
پاسخ به همه
Прикрепленные файлы
فایل های پیوست شده
Прикреплять
ضمیمه کردن
Заголовки сообщений
سرفصل پیام
Тема
موضوع