فارسی روسی درس 107 واژگان

روسی :: درس 107. کامپیوتر: قطعات

loading

واژگان :: روسی فارسی

Клавиатура
صفحه کلید
Кнопка
دکمه
Ноутбук
کامپیوتر لپ تاپ
Модем
مودم
Кнопка мыши
دکمه ماوس
Коврик для мыши
موس پد
Мышь
ماوس
База данных
پایگاه داده
Буфер обмена
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد