فارسی روسی درس 103 واژگان

روسی :: درس 103. استخدام: استفاده از اینترنت

loading

واژگان :: روسی فارسی

Интернет
اینترنت
Ссылка
پیوند
Гиперссылка
لینک
Интернет-провайдер
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Сеть
شبکه
Веб-сайт
وب سایت
Веб-страница
صفحه اینترنتی
Адрес веб-страницы (URL)
آدرس صفحه وب (URL)
Безопасный веб-сайт
وب سایت امن
Браузер
مرورگر
Поисковая машина
موتور جستجو
Безопасный сервер
سرور امن