درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 103 استخدام: استفاده از اینترنت

واژگان

اینترنت
Интернет
پیوند
Ссылка
لینک
Гиперссылка
ارائه دهنده خدمات اینترنت
Интернет-провайдер
شبکه
Сеть
وب سایت
Веб-сайт
صفحه اینترنتی
Веб-страница
آدرس صفحه وب (URL)
Адрес веб-страницы (URL)
وب سایت امن
Безопасный веб-сайт
مرورگر
Браузер
موتور جستجو
Поисковая машина
سرور امن
Безопасный сервер