درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
У вас есть разрешение на работу?
من اجازه کاردارم
У меня есть разрешение на работу
من اجازه کار ندارم
У меня нет разрешения на работу
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Когда вы можете начать?
من ساعتی ده دلار می پردازم
Я плачу десять долларов в час
من ساعتی ده ریل می پردازم
Я плачу десять реалов в час
من ساعتی ده یورو می پردازم
Я плачу десять евро в час
من هفتگی به شما می پردازم
Я буду платить понедельно
ماهانه
Помесячно
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Будьте здесь в 8:00
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Работа заканчивается в 4:30
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Суббота и воскресенье – выходные
شما اونیفورم می پوشید
Вы будете носить форму
اینطوری انجام دهید
Вот как это делается