درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 100 دفتر مرکزی: مبلمان

واژگان

میز
Таблица
سبد کاغذ باطله
Корзина для бумаг
صندلی
Стул
بلند گو
Громкоговоритель
پرچم
Флаг
آیا این میز او است؟
Это его стол?
پیام
Сообщение
لامپ
Лампа
نور
Свет