درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 99 دفتر مرکزی: میز

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Я ищу степлер
با پونز محکم کردن
Канцелярская кнопка
مداد
Карандаш
کتاب
Книга
کاغذ
Бумага
دفتر یادداشت
Блокнот
اسلاید
Слайды
تقویم
Календарь
نوار
Скотч
من باید یک نقشه پیدا کنم
Мне нужно найти карту