فارسی روسی درس 99 واژگان

روسی :: درس 99. دفتر مرکزی: میز

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я ищу степлер
من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Канцелярская кнопка
با پونز محکم کردن
Карандаш
مداد
Книга
کتاب
Бумага
کاغذ
Блокнот
دفتر یادداشت
Слайды
اسلاید
Календарь
تقویم
Скотч
نوار
Мне нужно найти карту
من باید یک نقشه پیدا کنم