درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 98 دفتر مرکزی: لوازم

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Где ножницы?
مداد تراش
Точилка для карандашей
من نیاز به یک قلم دارم
Мне нужна ручка
خط کش
Линейка
پاکت
Конверт
تمبر
Печать
چسب
Клей
پاک کن
Ластик