درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Факс
دستگاه فتوکپی
Фотокопировальное устройство
تلفن
Телефон
ماشین تحریر
Пишущая машинка
پروژکتور
Проектор
کامپیوتر
Компьютер
پرده
Экран
آیا چاپگر کار می کند؟
Этот принтер работает?
دیسک
Диск
ماشین حساب
Калькулятор