فارسی روسی درس 95 واژگان

روسی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: روسی فارسی

У вас есть костыли?
آیا عصا دارید؟
Растяжение связок
پیچ خوردن
У вас перелом
استخوان شما شکسته است
Мне нужно обезболивающее лекарство
من نیازبه مسکن دارم
У меня нет повышенного кровяного давления
من فشار خون بالا ندارم
Я беременна
من باردار هستم
У меня сыпь
من کهیر زدم
В рану попала инфекция
محل بریدگی عفونت کرده است
Посмотрите на этот синяк
به این کبودی نگاه کنید
Грипп
آنفولانزا
У меня простуда
من سرما خورده ام
У меня озноб
من لرزدارم
Где болит?
کجا درد می کند؟
Везде
در همه جا
Как давно вы так себя чувствуете?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Я так себя чувствую 3 дня
من 3 روز است که این احساس را دارم
Принимаете ли вы какие-либо лекарства?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Да, сердечные
بله، برای قلبم