درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
Есть ли у вас температура?
بله، من تب دارم
Да, у меня жар
من از دیروز تا به حال تب دارم
Меня лихорадит со вчерашнего дня
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Не могли бы вы вызвать врача?
چه موقع دکتر می آید؟
Когда придет врач?
پای من درد می کند
У меня болит нога
من افتادم
Я упал
من تصادف کردم
Я попал в аварию
فکر می کنم آن را شکستم
Мне кажется, я ее сломал
استراحت در رختخواب
Постельный режим
پد گرمایی
Грелка-подушка
بسته یخ
Пузырь со льдом
زنجیر
Повязка
شما باید گچ بگیرید
Вам необходима гипсовая повязка