فارسی روسی درس 94 واژگان

روسی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: روسی فارسی

Есть ли у вас температура?
آیا شما تب دارید؟
Да, у меня жар
بله، من تب دارم
Меня лихорадит со вчерашнего дня
من از دیروز تا به حال تب دارم
Не могли бы вы вызвать врача?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Когда придет врач?
چه موقع دکتر می آید؟
У меня болит нога
پای من درد می کند
Я упал
من افتادم
Я попал в аварию
من تصادف کردم
Мне кажется, я ее сломал
فکر می کنم آن را شکستم
Постельный режим
استراحت در رختخواب
Грелка-подушка
پد گرمایی
Пузырь со льдом
بسته یخ
Повязка
زنجیر
Вам необходима гипсовая повязка
شما باید گچ بگیرید