درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 93 دکتر: بیمار

واژگان

من باید به دکتر مراجعه کنم
Мне нужно обратиться к врачу
آیا دکتر در دفتر است؟
Врач в кабинете?
من حالم خوب نیست
Мне нехорошо
من مریض هستم
Я болен
من دل درد دارم
У меня болит живот
من سر درد دارم
У меня голова болит
دراز بکش
Прилечь
من باید دراز بکشم
Я должен прилечь
گلویم درد می کند
У меня болит горло
حالت تهوع دارم
Меня тошнит
من حساسیت دارم
У меня аллергия
من اسهال دارم
У меня понос
من سرگیجه دارم
У меня кружится голова
من میگرن دارم
У меня мигрень