فارسی روسی درس 91 واژگان

روسی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я не люблю насекомых
من حشرات را دوست ندارم
Пчела
زنبور
Здесь всегда так много мух?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Какой вид паука?
چه نوع از عنکبوت؟
Червяк
کرم
Бабочка
پروانه
Божья коровка
پینه دوز
Муравей
مورچه
Гусеница
هزارپا
Тараканы грязные
سوسک ها کثیف هستند
Это репеллент от комаров
این دافع پشه است
Это репеллент от насекомых
این مواد دافع حشرات است