درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 90 تعطیلات: حیوانات وحشی

واژگان

قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Здесь много лягушек
آیا آنها بز هستند؟
Это козлы?
اردک
Утка
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Этот попугай умеет говорить?
لاک پشت
Черепаха
میمون
Обезьяна
آیا مار سمی است؟
Это ядовитая змея?
گاو
Корова
مارمولک
Ящерица
موش
Мышь
تمساح
Крокодил