فارسی روسی درس 90 واژگان

روسی :: درس 90. تعطیلات: حیوانات وحشی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Здесь много лягушек
قورباغه های بسیاری در اینجا وجود دارد
Это козлы?
آیا آنها بز هستند؟
Утка
اردک
Этот попугай умеет говорить?
آیا طوطی می تواند صحبت کند؟
Черепаха
لاک پشت
Обезьяна
میمون
Это ядовитая змея?
آیا مار سمی است؟
Корова
گاو
Ящерица
مارمولک
Мышь
موش
Крокодил
تمساح