درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Животные
آیا شما سگ دارید؟
У вас есть собака?
من به گربه آلرژی دارم
У меня аллергия на кошек
من یک پرنده دارم
У меня есть птица
خرگوش
Кролик
مرغ
Курица
خروس
Петух
اسب
Лошадь
من اسبها را دوست دارم
Я люблю лошадей
جوجه
Цыпленок
خوک
Свинья