فارسی روسی درس 89 واژگان

روسی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Животные
حیوانات
У вас есть собака?
آیا شما سگ دارید؟
У меня аллергия на кошек
من به گربه آلرژی دارم
У меня есть птица
من یک پرنده دارم
Кролик
خرگوش
Курица
مرغ
Петух
خروس
Лошадь
اسب
Я люблю лошадей
من اسبها را دوست دارم
Цыпленок
جوجه
Свинья
خوک