فارسی روسی درس 88 واژگان

روسی :: درس 88. تعطیلات: فعالیت های پایه

loading

واژگان :: روسی فارسی

Мне нравится играть в шашки
من دوست دارم چکرز بازی کنم
Я хочу поиграть в карты
من می خواهم ورق بازی کنم
Я не люблю играть в шахматы
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Мне не нужно идти в ресторан
من لازم نیست به رستوران بروم
Я люблю запускать змея
من بادبادک بازی را دوست دارم
Мне не нравится альпинизм
من کوه نوردی را دوست ندارم
Я люблю ездить на велосипеде
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Я не хочу играть в видеоигры
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Я люблю танцевать
من رقصیدن را دوست دارم
Я люблю играть
من بازی کردن را دوست دارم
Мне нужно вернуться домой
من باید به خانه برگردم
Мне нужно поспать
من باید بخوابم
Я люблю писать стихи
من دوست دارم شعر بسُرایم