درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 88 تعطیلات: فعالیت های پایه

واژگان

من دوست دارم چکرز بازی کنم
Мне нравится играть в шашки
من می خواهم ورق بازی کنم
Я хочу поиграть в карты
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Я не люблю играть в шахматы
من لازم نیست به رستوران بروم
Мне не нужно идти в ресторан
من بادبادک بازی را دوست دارم
Я люблю запускать змея
من کوه نوردی را دوست ندارم
Мне не нравится альпинизм
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Я люблю ездить на велосипеде
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
Я не хочу играть в видеоигры
من رقصیدن را دوست دارم
Я люблю танцевать
من بازی کردن را دوست دارم
Я люблю играть
من باید به خانه برگردم
Мне нужно вернуться домой
من باید بخوابم
Мне нужно поспать
من دوست دارم شعر بسُرایم
Я люблю писать стихи