فارسی روسی درس 87 واژگان

روسی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я собираюсь на прогулку
من می خواهم به پیاده روی بروم
Мне не нужно смотреть телевизор
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Мне не нужно смотреть фильм
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Мне нужно воспользоваться компьютером
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Мне нужно перейти улицу
من باید از خیابان عبور کنم
Мне нужно потратить деньги
من باید پول صرف کنم
Мне нужно отправить это по почте
من باید این را پست کنم
Мне нужно стоять в очереди
من باید در صف بایستم
Мне не нужно класть деньги в банк
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم