درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 87 تعطیلات: من نیاز دارم

واژگان

من می خواهم به پیاده روی بروم
Я собираюсь на прогулку
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Мне не нужно смотреть телевизор
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Мне не нужно смотреть фильм
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Мне нужно воспользоваться компьютером
من باید از خیابان عبور کنم
Мне нужно перейти улицу
من باید پول صرف کنم
Мне нужно потратить деньги
من باید این را پست کنم
Мне нужно отправить это по почте
من باید در صف بایستم
Мне нужно стоять в очереди
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم
Мне не нужно класть деньги в банк