درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 85 ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

واژگان

من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Я хочу загорать
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Я хочу покататься на водных лыжах
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Я не хочу идти на рыбалку
من نمی خواهم به شنا بروم
Я не хочу купаться
من می خواهم به پارک بروم
Я хочу пойти в парк
من می خواهم به دریاچه بروم
Я хочу поехать на озеро
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Я не хочу идти в поход
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Я не хочу ходить под парусом
من می خواهم به قایقرانی بروم
Я хочу покататься на лодке
من می خواهم اسکی کنم
Я хочу кататься на лыжах
من می خواهم به سفر بروم
Я хочу путешествовать