فارسی روسی درس 85 واژگان

روسی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я хочу загорать
من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Я хочу покататься на водных лыжах
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Я не хочу идти на рыбалку
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Я не хочу купаться
من نمی خواهم به شنا بروم
Я хочу пойти в парк
من می خواهم به پارک بروم
Я хочу поехать на озеро
من می خواهم به دریاچه بروم
Я не хочу идти в поход
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Я не хочу ходить под парусом
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Я хочу покататься на лодке
من می خواهم به قایقرانی بروم
Я хочу кататься на лыжах
من می خواهم اسکی کنم
Я хочу путешествовать
من می خواهم به سفر بروم