درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 83 ساحل: برویم شنا

واژگان

آب
Вода
استخر
Бассейн
مامور نجات غریق
Спасатель
تخته مخصوص اسکی روی آب
Доска для серфинга
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Трубка
غواصی
Плавание под водой с маской и трубкой
گشت و گذار
Серфинг
شنا
Плавание
غواصی
Дайвинг