درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Морская ракушка
گراز ماهی
Морской конек
نهنگ
Кит
خرچنگ
Краб
گراز دریایی
Дельфин
شیر دریایی
Тюлень
ستاره دریایی
Морская звезда
ماهی
Рыба
کوسه ماهی
Акула
پیرانا
Пиранья
توتیا
Медуза