فارسی روسی درس 78 واژگان

روسی :: درس 78. غذایی: چاشنی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Приправа
چاشنی
Горчица
خردل
Кетчуп
سوس گوجه فرنگی
Майонез
مایونز
Масло
روغن
Уксус
سرکه
Недосолено
این نیاز به نمک بیشتر دارد
Мука
آرد
Мед
عسل
Варенье
مربا
Овес
جو
Пшеница
گندم