درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 77 غذایی: غذاهای دریایی

واژگان

ماهی
Рыба
حلزون صدف دار
Моллюск
بم
Окунь
ماهی آزاد
Лосось
خرچنگ دریایی
Омар
خرچنگ
Краб
صدف دو کپه ای
Мидия
صدف
Устрица
ماهی کاد
Треска
گوشت صدف
Вонголе
میگو
Креветка
ماهی تن
Тунец
ماهی قزل آلا
Форель
تنها
Камбала
کوسه ماهی
Акула