فارسی روسی درس 75 واژگان

روسی :: درس 75. غذایی: نانوایی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я не ем сахар
من شکر نمی توانم بخورم
Хлопья
غلات
Печенье
شیرینی
Сахар
قند
Мне нельзя есть сахар
من اجازه ندارم شکر بخورم
Лепешка
غلتاندن
Багет
باگت
Пончик
دونات
Фруктовое пирожное
شیرینی مربایی
Десерт
دسر
Торт
کیک
Тортилья
نان ذرت مکزیکی
Хлеб
نان
Бутерброд
ساندویچ