درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 73 غذایی: فراورده های لبنی

واژگان

فراورده های لبنی
Молочные продукты
شیر
Молоко
بستنی
Мороженое
کره
Масло
پنیر
Сыр
خامه
Крем
مواد غذایی منجمد
Замороженные продукты
ماست
Йогурт
تخم مرغ
Яйца