فارسی روسی درس 73 واژگان

روسی :: درس 73. غذایی: فراورده های لبنی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Молочные продукты
فراورده های لبنی
Молоко
شیر
Мороженое
بستنی
Масло
کره
Сыр
پنیر
Крем
خامه
Замороженные продукты
مواد غذایی منجمد
Йогурт
ماست
Яйца
تخم مرغ