فارسی روسی درس 68 واژگان

روسی :: درس 68. رستوران: پرداخت

loading

واژگان :: روسی فارسی

Есть
خوردن
Пить
نوشیدن
Могу я поговорить с управляющим?
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
Что это?
این چیست؟
Счет
صورتحساب
Чаевые
انعام
Могу ли я заплатить кредитной картой?
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
Сколько я вам должен?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Счет, пожалуйста
صورتحساب ، لطفا
У вас есть другая кредитная карта?
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
Мне нужен чек
لطفاً رسید به من بدهید
Где находится туалет?
دستشویی کجاست؟
Выход
خروج
Вход
ورود
Спасибо за хорошее обслуживание
با تشکر از خدمات خوب شما