فارسی روسی درس 66 واژگان

روسی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: روسی فارسی

Как это готовится?
چگونه این آماده شده است؟
Запеченный
پخته
Гриль
بریانی شده
Жаренный на открытом огне
کبابی
Жареный
سرخ کرده
Тушеный
سرخ کرده
Поджаренный
تست
На пару
بخار پز شده
Рубленый
قطعه قطعه شده
Это подгорело
این سوخته است
Завтрак
صبحانه
Обед
ناهار
Ужин
شام
Закуска
خوراک سرپایی
Я на диете
من در یک رژیم غذایی هستم
Я вегетарианец
من گیاه خوار هستم
Я не ем мясо
من گوشت نمی خورم
У меня аллергия на орехи
من به آجیل حساسیت دارم