درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 66 رستوران: آماده سازی مواد غذایی

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
Как это готовится?
پخته
Запеченный
بریانی شده
Гриль
کبابی
Жаренный на открытом огне
سرخ کرده
Жареный
سرخ کرده
Тушеный
تست
Поджаренный
بخار پز شده
На пару
قطعه قطعه شده
Рубленый
این سوخته است
Это подгорело
صبحانه
Завтрак
ناهار
Обед
شام
Ужин
خوراک سرپایی
Закуска
من در یک رژیم غذایی هستم
Я на диете
من گیاه خوار هستم
Я вегетарианец
من گوشت نمی خورم
Я не ем мясо
من به آجیل حساسیت دارم
У меня аллергия на орехи