درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 64 رستوران: سفارش غذا

واژگان

گوشت خام است.
Мясо сырое
آن را کم پخته می خواهم
Мне нравится непрожаренное, с кровью
آن را نیم پخته می خواهم
Мне нравится средней прожарки
خوب پخته شود
Хорошо прожаренный
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Я хотел бы попробовать блюдо местной кухни
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
У меня аллергия на различные продукты питания
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
Что сюда входит?
چه نوع گوشتی دارید؟
Какое мясо вы подаете?