درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 63 رستوران: سر میز

واژگان

نوشابه
Напиток
با یخ
Со льдом
قاشق
Ложка
چاقو
Нож
چنگال
Вилка
لیوان
Стакан
بشقاب
Тарелка
نعلبکی
Блюдце
فنجان
Чашка
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
Мне нужна салфетка
من فلفل را نمی خواهم
Мне не нужен перец
فلفل دان
Перечница
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Передайте, пожалуйста, соль.
نمکدان
Солонка