فارسی روسی درس 61 واژگان

روسی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я ищу ожерелье
من به دنبال یک گردنبند می گردم
Когда закрывается магазин?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Есть ли распродажи?
آیا فروش دارید؟
Я заплачу наличными
می خواهم نقداً بپردازم.
Можно ли отложить это?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Вы принимаете кредитные карты?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Я хотел бы обменять это
می خواهم آنرا عوض کنم.
Могу ли я вернуть это?
میتوانم آن را برگردانم؟
Открыто
باز
Закрыто
بسته
Перерыв на обед
برای ناهار تعطیل است
Чек
رسید
Дефектный
معیوب
Сломанный
شکسته
Выход
خروج
Вход
ورود
Продавец
فروشنده
Продавец (женщина)
فروشنده (مونث)
Когда закрывается магазин?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟