فارسی روسی درس 58 واژگان

روسی :: درس 58. خرید: پوشاک

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я ношу большой размер
من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Средний
متوسط
Маленький
کوچک
У вас есть размер побольше?
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
У вас есть размер поменьше?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
Этот размер мне маловат
این خیلی تنگ است
Этот размер мне подходит
این اندازه من است
Где я могу найти купальный костюм?
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
Одежда
لباس
Блузка
بلوز
Платье
پیراهن
Шорты
شورت
Я куплю это
من آن را می خرم
Мне нравится эта рубашка
من این پیراهن را دوست دارم