فارسی روسی درس 57 واژگان

روسی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: روسی فارسی

Я иду за покупками
من به خرید می روم
Где находится главный торговый район?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Я хочу пойти в торговый центр
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Помогите мне, пожалуйста
می توانید به من کمک کنید؟
Я просто смотрю
من فقط نگاه می کنم
Не могли бы вы показать мне несколько рубашек?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Где примерочная кабинка?
اتاق پرو کجااست؟
Могу ли я примерить это?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Цвет мне не подходит
این رنگ برای من مناسب نیست
Есть ли другая расцветка?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Мне нравится
من آن را دوست دارم
Мне не нравится
من آن را دوست ندارم