درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
Я иду за покупками
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Где находится главный торговый район?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Я хочу пойти в торговый центр
می توانید به من کمک کنید؟
Помогите мне, пожалуйста
من فقط نگاه می کنم
Я просто смотрю
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Не могли бы вы показать мне несколько рубашек?
اتاق پرو کجااست؟
Где примерочная кабинка?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Могу ли я примерить это?
این رنگ برای من مناسب نیست
Цвет мне не подходит
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Есть ли другая расцветка?
من آن را دوست دارم
Мне нравится
من آن را دوست ندارم
Мне не нравится