درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 56 گشت و گذار: مکانها

واژگان

آتشفشان
Вулкан
دره عمیق و باریک
Каньон
جنگل
Лес
رشته کوه
Горный хребет
جنگل
Джунгли
رودخانه
Река
شبه جزیره
Полуостров
ساحل
Пляж
مرداب
Болото
کوه
Гора
تپه
Холм
دریاچه
Озеро
بیابان
Пустыня
آبشار
Водопад