فارسی روسی درس 52 واژگان

روسی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

Где находится автобусная остановка?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Какая следующая остановка?
توقف بعدی کجاست؟
Это моя остановка?
آیا این توقف من است؟
Простите, мне нужно выйти здесь
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Где музей?
موزه کجاست؟
Таксофон
تلفن عمومی
Там есть телефонный справочник?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Вы продаете журналы на английском языке?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Во сколько начинается фильм?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Четыре билета, пожалуйста
لطفاً 4 بلیط بدهید
Этот фильм на английском?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Попкорн
ذرت بو داده
Где мне найти аптеку?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Центр города
قسمت مرکزی شهر