درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 51 در اطراف شهر: اماکن

واژگان

در شهر
В городе
پایتخت
Столица
اداره پست
Почтовое отделение
بازار
Рынок
نانوایی
Булочная
کتابفروشی
Книжный магазин
داروخانه
Аптека
پارک
Парк
رستوران
Ресторан
سینما
Кинотеатр
بار
Бар
بانک
Банк
بیمارستان
Больница
کلیسا
Церковь