فارسی روسی درس 47 واژگان

روسی :: درس 47. هتل: ضرورت ها

loading

واژگان :: روسی فارسی

Где лифт?
آسانسور کجاست؟
Мне нужно поговорить с управляющим
من باید با مدیر صحبت کنم
Душ не работает
دوش کار نمی کند
В номере нет одеял
این اتاق هیچ پتو ندارد
Можете ли вы принести мне еще одну подушку?
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
Наш номер не убран
اتاق ما تمیز نشده است
Нам нужны полотенца для бассейна
ما به حوله استخر نیاز داریم
У нас нет горячей воды
هیچ آب گرم وجود دارد
Мне не нравится этот номер
من این اتاق را دوست ندارم
Мне нужен номер с кондиционером
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Я не бронировал номер
من رزرو ندارم