فارسی روسی درس 45 واژگان

روسی :: درس 45. سفر: رسیدن به مقصد شما

loading

واژگان :: روسی فارسی

Добро пожаловать!
خوش آمدید
Вот мой паспорт
این گذرنامه من است
У вас есть что декларировать?
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
Да, у меня есть, что декларировать
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Нет, мне нечего декларировать
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
Я здесь по делам
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Я здесь в отпуске
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Я пробуду здесь одну неделю
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Я остановился в отеле Marriott
من در هتل ماریوت اقامت می کنم
Где я могу получить багаж?
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
Где находится таможня?
گمرک کجاست؟
Не могли бы вы помочь мне с багажом?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
Можно мне взглянуть на вашу багажную квитанцию?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟