درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 43 سفر: توشه من کجاست؟

واژگان

محل گرفتن چمدان
Зона выдачи багажа
تسمه نقاله
Конвейерная лента
چرخ حمل چمدان
Багажная тележка
فرم شکایت چمدان گم شده
Багажная квитанция
چمدان گم شده
Потерянный багаж
گم شده و پیدا شده
Бюро находок
باربر
Носильщик
آسانسور
Лифт
راهروی متحرک
Движущаяся дорожка
ورود
Вход
خروج
Выход
تبدیل پول
Пункт обмена валют
ایستگاه اتوبوس
Автобусная остановка
کرایه ماشین
Прокат автомобилей