فارسی روسی درس 43 واژگان

روسی :: درس 43. سفر: توشه من کجاست؟

loading

واژگان :: روسی فارسی

Зона выдачи багажа
محل گرفتن چمدان
Конвейерная лента
تسمه نقاله
Багажная тележка
چرخ حمل چمدان
Багажная квитанция
فرم شکایت چمدان گم شده
Потерянный багаж
چمدان گم شده
Бюро находок
گم شده و پیدا شده
Носильщик
باربر
Лифт
آسانسور
Движущаяся дорожка
راهروی متحرک
Вход
ورود
Выход
خروج
Пункт обмена валют
تبدیل پول
Автобусная остановка
ایستگاه اتوبوس
Прокат автомобилей
کرایه ماشین