فارسی روسی درس 42 واژگان

روسی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: روسی فارسی

Отправление
حرکت
Взлет
برخاست
Посадка
فرود
Взлетно-посадочная полоса
باند فرودگاه
Прибытие
ورود
Здание аэровокзала
ساختمان ترمینال
Места для некурящих
بخش غیر سیگاری
Таможня
دفتر گمرک
Магазин беспошлинной торговли
معاف از عوارض
Сотрудник службы безопасности
نگهبان امنیتی
Рентгеновский аппарат для осмотра багажа
دستگاه اشعه ایکس
Удостоверение личности
فرم شناسایی