درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 42 سفر: خروج و ورود

واژگان

حرکت
Отправление
برخاست
Взлет
فرود
Посадка
باند فرودگاه
Взлетно-посадочная полоса
ورود
Прибытие
ساختمان ترمینال
Здание аэровокзала
بخش غیر سیگاری
Места для некурящих
دفتر گمرک
Таможня
معاف از عوارض
Магазин беспошлинной торговли
نگهبان امنیتی
Сотрудник службы безопасности
دستگاه اشعه ایکس
Рентгеновский аппарат для осмотра багажа
فرم شناسایی
Удостоверение личности