درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
Плечо
قفسه سینه
Грудь
پشت
Спина
شکم
Живот
دور کمر
Талия
نیم تنه
Торс
بازو
Плечо
آرنج
Локоть
ساعد
Предплечье
مچ دست
Запястье
دست
Рука
انگشت
Палец
شست
Большой палец руки
ناخن
Ноготь