درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

دهان
Рот
دندانها
Зубы
زبان
Язык
لب ها
Губы
فک
Челюсть
چانه
Подбородок
گردن
Шея
گلو
Горло