درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

روسی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Большой
کوچک
Маленький
بلند
Высокий
کوتاه
Низкий
جوان
Молодой
پیر
Старый
لاغر
Худой
چاق
Толстый
بالا
Вверх
پایین
Вниз
سوال
Вопрос
پاسخ
Ответ